گالری کارهای در حال انجام در ایران

در حال اجرای هتل آپارتمان واقع در عسلویه توسط پرسنل محترم و متخصص شرکت آریا پارس برج جنوب

در حال اجرای هتل آپارتمان واقع در عسلویه توسط پرسنل محترم و متخصص شرکت آریا پارس برج جنوب

در حال اجرای هتل آپارتمان واقع در عسلویه توسط پرسنل محترم و متخصص شرکت آریا پارس برج جنوب

در حال اجرای هتل آپارتمان واقع در عسلویه توسط پرسنل محترم و متخصص شرکت آریا پارس برج جنوب

در حال اجرای خاکبرداری پروژه 39 واحدی در شیراز(قصرالدشت )

در حال اجرای سازه بتنی تعداد طبقات:5 تعداد بلوک:2 تعداد واحد:32 آدرس:بولوار طلاییه

در حال اجرای سازه بتنی تعداد طبقات:5 تعداد بلوک:2 تعداد واحد:32 آدرس:بولوار طلاییه

خاکبرداری و اجرای بتن مگر بلوک 1 فرهنگیان گله دار واقع در شهرک کوثر شیراز

استارت و شروع تخریب منزل کلنگی در جانبازان جهت احداث 30 واحد مسکونی

جمع آوری ضایعات و ناخاله های ناشی از تخریب منزل کلنگی در جانبازان جهت احداث 30واحد مسکونی

در حال خاکبرداری پروژه 30 واحدی جانبازان

در حال اجرای فونداسیون جهت اجرای 36 واحد مسکونی برای فرهنگیان گله دار

در حال اجرای سقف اول بلوک 1 کوثر(فرهنگیان گله دار)

بتن ریزی سقف اول بلوک 1 کوثر(فرهنگیان گله دار)

در حال بتن ریزی بلوک 2کوثر(فرهنگیان لامرد)

در حال بتن ریزی دیوار ستون بلوک2کوثر(فرهنگیان لامرد)