گالری تصاویر کارهای صورت گرفته در قطر

انجام بیش از 60 پروزه عمرانی در دوحه قطر

قصر ساخته شده به متراز 1700متر مربع توسط پرسنل متخصص و مجرب شرکت آریا پارس برج جنوب

پروزه 1350متری انجام شده در دوحه قطر توسط پرسنل مجرب و متعهد شرکت آریا پارس برج جنوب

دکوراسیون داخلی انجام شده در دوحه قطر،

ساخت قصر 800متری توسط پرسنل محترم و مجرب شرکت آریا پارس برج جنوب در دوحه قطر

انجام پروزه 600متری دو طبقه در دوحه قطر

در حال اتمام پروزه 6 طبقه 6 واحدی که هر واحد 230 متر مربع میباشد ،در دوحه قطر

اجرای دکوراسیون داخلی در یکی از هتل های ساخته شده توسط شرکت آریا پارس برج جنوب در دوحه قطر

دکوراسیون داخلی لابی یکی از هتل های ساخته شده توسط پرسنل محترم و متخصص شرکت آریا پارس برج جنوب

نمای شب قصر دو طبقه در دوحه قطر طراحی و اجرا توسط پرسنل محترم و مجرب شرکت آریا پارس برج جنوب

قصر دو طبقه ساخته شده در دوحه قطر به ارزش 30 میلیاردر تومان

قصر ساخته شده توسط پرسنل مجرب این شرکت