گالری تصاویر

آریا پارس برج جنوب

.

حضور مسئولین شهرستان مهر در دفتر شرکت آریا پارس برج جنوب در هفته تعاون

اهدا لوح تقدیر به مدیر عامل شرکت آریا پارس برج جنوب با حضور مسئولین شهرستان مهر

مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان گله دار و مدیر عامل شرکت آریا پارس برج جنوب

مدیر عامل محترم شرکت آریا پارس برج جنوب جناب آقای مهندس" منصور مرادی"

حضور اعضای محترم تعاونی مسکن فرهنگیان گله دار و رئیس هیئت مدیره این تعاونی

اعلامیه روزنامه افق فارس

لوح تقدیر رئیس تعاون و اداره کار و رفاه شهرستان مهر به مدیر عامل شرکت آریا پارس برج جنوب

تقدیر ازمدیر عامل شرکت پارس برج و رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان

حضور فرماندار شهرستان مهر، رئیس اداره کار و رفاه ،شهردار گله دار، بخش دار اسیر در دفتر شرکت پارس برج جنوب

مدیر عامل و مسئول فنی شرکت آریا پارس برج جنوب

حضور پر رنگ مسئولین شهرستان مهر و همچنین معتمدین بخش گله دار

تجلیل از شرکت آریا پارس برج جنوب

افتتاحیه دفتر شرکت آریا پارس برج جنوب در شعبه گله دار توسط فرماندار و معتمدین بخش گلدار

مدیر عامل شرکت آریا پارس برج جنوب و رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان گله دار